• METATRADER: Forex işlemlerinin yapılmasını sağlayan en genel yazılım.
 • TRADER: Piyasada alım satım işlemleri yapan kimse.
 • KALDIRAÇ:(LEVERAGE) Yatırımcının kendi sermayesinin belli bir katı oranında işlem yapabildiği sistemdir. Anaparanızın alım gücünün ne kadar artabileceğini gösteren rakamdır.
 • SPREAD: Alış ve satış arasındaki fark.
 • PİP: Bir döviz çiftindeki en küçük fiyat değişimini ifade eder. EUR\USD, GBP\USD gibi ana paritelerde virgülden sonraki 4 basamaktaki değişimdir.
 • VOLUME: İşlem Miktarı
 • LOT: Bir işlemin standart birim miktarıdır. Forex işlemlerinde 1 lot 100.000 USD’ ye eşittir.
 • ALIŞ FİYATI:(BİD) Aracı kurumun bir ürünü o anda satabileceği fiyattır.
 • SATIŞ FİYATI:(ASK) Aracı kurumun bir ürünü o anda alabileceği fiyattır.
 • KISA POZİSYON: Yatırımcının herhangi bir finansal enstrüman için satış işlemi yaparak pozisyona geçmesidir. (Satış Pozisyonu)
 • UZUN POZİSYON: Yatırımcının herhangi bir finansal enstrüman için alış işlemi yaparak pozisyona geçmesidir. (Alış Pozisyonu)
 • NET POZİSYON: Alış pozisyonu toplamı ile satış pozisyonu toplamının arasındaki farktır.
 • ÇAPRAZ KUR: ABD doları harici başka para birimleri arasındaki değişim kurudur. EUR/GBP
 • TAKE PROFİT: Kar alma emridir.
 • STOPLOSS: Zararı durdurma emridir.
 • AYI PİYASASI: Fiyatların düşeceği beklentisinin hakim olduğu, satıcılı piyasadır.
 • BOĞA PİYASASI: Fiyatların yükseleceği beklentisinin hakim olduğu, alıcılı piyasadır.
 • GÜNLÜK TRADE: (GÜNLÜK İŞLEM) Aynı gün içerisinde pozisyon açıp, kapatmak.
 • SCALPİNG: İşlem yaptığınız paritede hiçbir sınırlandırma olmadan istediğiniz kadar kısa zamanda al-sat yapma özgürlüğüdür.
 • HEDGE: Açık pozisyonu kapatmadan, pozisyonun tersine işlem yapma ve yatırımcının piyasada oluşabilecek risklere karşı kendisini korumasını amaçlamakta olan bir işlemdir.
 • SWAP: (ROLLOVER) Gün sonunda açık bırakılan pozisyonun ertesi güne taşınması sonucu oluşan gecelik faizdir. Pozisyonun uzun ya da kısa olmasına bağlı olarak artı ya da eksi olabilir.
 • KOMİSYON: Aracı kurum tarafından kesilen işlem maliyetidir.
 • BROKER: Bireysel ve kurumsal olarak yatırımcı emirlerinin, döviz alım satımı aracılarıdır.
 • MARJ: İşlem açabilmek ve var olan işlemi sürdürebilmek için hesapta bulunması gereken tutardır.
 • USED MARJİN: Pozisyona girmek için kullanılan sermaye miktarıdır.
 • MARJ ÇAĞRISI: (MARGİN CALL) Yatırımcı aleyhinde yönlenmiş bir işlemin kötü performansının temini için yapılan ek fon talebidir. Bu işleme alternatif olarak müşteri bir yada daha çok işlemini kapatma seçeneğine de sahiptir.
 • SLİPPAGE: (SLİPAJ-KAYMA) Verilen SL ya da TP emirlerinde piyasadaki ani hareketlenme yüzünden girilen emirlerin üstünde veya altında işlem görebilmesidir. Kar ve zarar limiti ile piyasanın gördüğü değer arasındaki farka slipaj denir.
 • BANT: Bir para biriminin başka bir para birimi karşısındaki değeri, ilgili devletin izin verdiği fiyat aralığında dalgalanabilir. Bu fiyat aralığına bant denir.
 • GAP: Grafikte oluşan fiyat boşluğudur. Bir ürünün fiyatındaki kısa zamanda oluşan ani farklılıktır.
 • GAPLİ AÇILIŞ: Piyasanın Cuma günü kapattığı fiyata göre Pazartesi çok farklı bir fiyattan açılış yapmasıdır.
 • FİYAT KOTASYONU VERMEK: Piyasa yapıcının görevli olduğu sermaye piyasası aracında seans sırasında ilan ettiği alış ve satış fiyatıdır.
 • İNDİKATÖR: Geçmiş verilerin değerlendirilmesiyle gelecek fiyatların tahmini için matematiksel yöntemlerle sonuç üreten teknik analiz araçlarına verilen genel isimdir.
 • PİVOT: Belirli bir matematiksel yöntemle fiyatın içinde bulunduğu dönemin ortalamasını belirten teknik analiz aracıdır.
 • KAPANIŞ FİYATI: Paritenin Türkiye saati ile 24:00 de bulunduğu fiyattır.
 • HESAP HAREKETİ:(HESAP GEÇMİŞİ) Belirli bir zaman diliminde gerçekleşmiş olan pozisyonların listesidir.
 • TEMİNAT: Bir yatırımcının pozisyon açabilmesi için yatırması gereken para ve öz kaynaktır.
 • SÜRDÜRÜLEBİLİR TEMİNAT: Piyasadaki günlük fiyat değişikliklerine bağlı olarak güncellenen teminat tutarının korunması gereken en alt düzeyidir.
 • STOP OUT: Sürdürülebilir teminatının yetersiz duruma düşmesi ile aracı kurumun müşterinin açık pozisyonlarına müdahale etmesidir.
 • LİKİTİDE: Herhangi bir finansal aracın kısa süre içerisinde nakite dönüştürülebilme özelliğidir.
 • VOLATİLİTE: ( OYNAKLIK)Piyasadaki fiyatların, belli bir zaman aralığındaki değişimlerinin stardart sapma ile ölçülmesi sonucu elde edilen göstergedir. Yüksek volatilite, piyasada belirsizliğin göstergesi olduğundan daha büyük risk anlamına gelir.
 • MERKEZ BANKASI: Bir ülkenin para piyasasını idare eden devlete bağlı yetkili kuruluştur. Örneğin Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası. (TCMB) ,Amerika Merkez Bankası (FED), Avrupa Merkez Bankası(ECB).
 • BAKİYE:(BALANCE) Son hesap değeri. (Açık pozisyonlar hesaba katılmaz.)
 • VARLIK:(EQUITY) Kullanılmamış sermaye ile beraber açık pozisyonlarınızın toplam değeridir. Açık pozisyonların kapanması durumunda hesapta ne kadar bakiye olacağını belirtir.
 • P/L: Açık pozisyonların kar zarar durumunu gösterir. Profit/Loss sözcüklerinin kısaltmasıdır.
 • DEĞERLENME: Bir dövizin fiyatında görülen güçlenmeye verilen ad.
 • DEĞER KAYBETME: Bir para biriminin değerinin piyasada talebin azalması nedeniyle düşmesidir.
 • CFD: Yatırım grubunun bağlı olduğu yatırım aracını gerçekte almaya gerek duymadan piyasa üzerinden anlaşma yapılmasını sağlayan araçlardan oluşur. Bu grupta sadece ürünün fiyatla ilgili beklentisi satın alınır.
 • EMTİA: Piyasalarda işlem gören ve ticari mal grubuna giren ürünlerin oluşturduğu gruba verilen isimdir. Petrol, soya, buğday, şeker ve daha bir çok hammadde grubu emtia olarak piyasalarda işlem görmektedir.
 • VALÖR: Üzerinde anlaşma sağlanan bir işlemin fiziksel olarak karşılıklı değiş tokuşu ile yerine getirilmesi işlemine verilen isimdir.(VALÖR TARİHİ: Değiş tokuşun gerçekleşeceği teminat)
 • VADELİ İŞLEMLER: Spot (iki iş günü) işlem tarihini aşan ileri bir tarihte teslimi söz konusu olacak bir kıymetin (döviz, faiz, mal) vadesi, miktarı ve fiyatının bugünden belirlenerek sözleşmeye bağlandığı işlemlerdir.
 • EXPERT ADVISOR:(UZMAN DANIŞMAN-ROBOT) MetaTrader işlem platformu üzerinde otomatik çalışan al-sat sistemlerine verilen isimdir. Bilgisayar karşısında olmasanız bile gelişen piyasada belirli kurallara bağlı olarak otomatik alım-satım yapabilirler.
 • REGÜLASYON: Denetlenme sistemi.
 • SERMAYE PİYASASI KURUMU:(SPK) Türkiye’de Yatırım piyasalarında işlem gerçekleştirmesini sağlayan aracı kurumların denetleme kurumu.
 • ÇERÇEVE SÖZLEŞME: SPK ‘nın belirlediği yasal prosedürler gereği Forex işlemi yapmaya başlamadan önce aracı kurum ile müşteri arasında düzenlenerek imzalanması gereken yasal sözleşme.