Değerli Yatırımcılarımız,

 

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 09.02.2018 tarih ve 32992422-622.99-E.1566 sayılı yazısında, “Yatırımcıların, Seri III-37.1 sayılı ‘Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ’in 3. maddesi 1. fıkrasının ‘t’ bendinde tanımlanan net varlık tutarlarının, hesaptan para çekilmesi veya başka bir kuruluşa virman yapılması sebebiyle asgari teminat tutarının altına düşmesi veya asgari teminat tutarının altında varlığı bulunan müşterilerin hesaplarından para çekmeleri veya başka bir kuruluşa virman yapmaları halinde, yeniden asgari başlangıç teminatı tutarında varlığı hesaplarında bulundurana kadar karşılıklı pozisyonlar da dahil olmak üzere yeni pozisyon açmalarının Tebliğ hükmüne aykırılık teşkil edeceği” belirtilmiştir.

 

Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilgili yazısı çerçevesinde; , hesaptan para çekilmesi veya başka bir kuruluşa virman yapılması sonucunda hesabındaki varlığı 50.000 TL veya muadili döviz tutarının altında olan yatırımcılar, hesaplarında yeniden 50.000 TL veya muadili döviz tutarında varlık bulundurana kadar ilgili hesaplarda yeni pozisyon açamayacaktır.

 

Konuya ilişkin Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’nin yayımladığı 795 numaralı Genel Mektup’a https://www.tspb.org.tr/wp-content/uploads/2018/02/Genel-Mektup-795.pdf adresinden ulaşabilirsiniz.

 

Saygılarımızla